Zurück

Ehemalige MitarbeiterInnen

Larissa Loretan, Praktikantin 2017-2018 danach Werksstudentin 2018-2022

Anna Gugger, Praktikantin 2018-2019

Jan Bauer, Praktikant 2016-2017

Anina Jaussi, Studentin BFH AHB, Praktikantin 2015-2016

Tobias Fehr, Student BFH AHB, Praktikant 2014-2015

Yi Zheng, Praktikant 2012

Christoph Heimberg, Praktikant 2011

Matthias Beyeler, Praktikant 2010

Gabriela Aguilar Ferrei, Praktikantin 2010

Melina Mühlemann, Praktikantin 2010

Aya Mischou Ogawa, Praktikantin 2009

Dominique Brunner, Praktikantin 2009/2005

Simon Gysel, Praktikant 2009

Hannah Reusser, Praktikantin 2008

Xenia Rubin, Praktikantin 2007

Laura Sommer, Praktikantin 2006

Daniel Sutter, Administration 2006

Anna Friedli, Praktikantin 2005

Joris Rothenbühler, Praktikant 2004

Sandra Blaser, Praktikantin 2004

Romana Ponzio, Praktikantin 2004

Hannes Oswald, Praktikant 2002/2003

Duc Ha Minh, Praktikant 2002/2003

Severin Huber, Praktikant 2002/2003